leczenie w polsce - czemu nie?

Z jakich powodów pacjenci mogą nie być zainteresowani wyjazdem na leczenie do innego państwa UE?

Artykuł został sporządzony na podstawie raportu nt. “Praw pacjenta w Dyrektywie Transgranicznej w granicach Unii Europejskiej” przygotowanego dla Komisji Europejskiej.

 

W poprzednim artykule przeanalizowaliśmy 5 powodów dla których pacjenci decydują się na leczenie za granicą w ramach Dyrektywy Transgranicznej.

W tym artykule spojrzymy na powody dla których pacjenci mogą NIE być zainteresowani leczeniem w innych państwach UE.

Z jakich powodów pacjenci mogą nie być zainteresowani wyjazdem na leczenie do innego państwa UE?

 

 Według respondentów, główne powody, dla których pacjenci mogą nie być zainteresowani wyjazdami za granicę w celach medycznych to:

1)Fakt zadowolenia z jakości leczenia dostępnego w swoim kraju

2)Wygoda leczenia bliżej miejsca zamieszkania

3)Lęk przed problemami z komunikacją z uwagi na barierę językową

4)Brak wiedzy na temat praw pacjenta w przypadku komplikacji

5)Brak informacji na temat dostępności i jakości leczenia za granicą

6)Brak informacji na temat bezpieczeństwa i jakości leczenia za granicą

7)Przekonanie o zbyt wysokiej cenie leczenia za granicą

8)Brak pewności co do refundacji kosztów leczenia

 

Warto zastanowić się nad tym jak powody te wyglądają w przypadku Polaków mieszkających w Anglii leczących się w Polsce. Według nas, w Państwa przypadku, prywatne leczenie w Polsce nie powinno być postrzegane jako niedostępne, obce czy niezrozumiałe co do reguł i bezpieczeństwa.

W naszej ocenie, wręcz przeciwnie, powinno być ono postrzegane jako leczenie w znanym i zrozumiałym modelu, blisko rodzinnego domu, bez barier komunikacyjnych z lekarzami w rodzimym języku, z nieograniczonym dostępem do specjalistów, nielimitowanym kolejkami typowymi dla publicznej służby zdrowia.  

Rozważmy każdy z powodów dla których pacjenci mogą nie chcieć leczyć się za granicą w kontekście Polaków mieszkających w UK leczących się w Polsce:

 

Fakt zadowolenia z jakości leczenia dostępnego w swoim kraju

 

Z tym powodem trudno jest polemizować. Osoby, które zadowolone są z jakości leczenia w ramach NHS nie będą szukać leczenia za granicą. Niestety w wielu rejonach Anglii, pacjenci zmuszeni są czekać w kolejkach albo nie mogą zobaczyć się z lekarzem specjalistą. Dla tych pacjentów leczenie za granicą jest możliwością wartą rozważenia.

 

Wygoda leczenia bliżej miejsca zamieszkania

 

W przypadkach operacyjnych, ważna jest obecność osób, które mogą się nami zająć w czasie rekonwalescencji. Wielu Polaków przebywa w Anglii bez rodziny, więc leczenie się w Polsce może oznaczać, że nie zostaniemy sami i ktoś nam pomoże szybko wrócić do zdrowia.

 

Lęk przed problemami z komunikacją z uwagi na barierę językową

 

Tu sprawa jest oczywista – dla Polaków mieszkających za granicą leczących się w Polsce ten problem nie istnieje!

 

Brak informacji na temat praw pacjenta, dostępności, bezpieczeństwa i jakości leczenia za granicą

 

Leczenie w Polsce z refundacją kosztów z NHS na podstawie Dyrektywy Transgranicznej daje pacjentom możliwość wybrania prywatnych szpitali oferujących najwyższą jakość leczenia. Placówki te dają pacjentom dostęp do nowoczesnej infrastruktury medycznej oraz leczenia pod nadzorem wybitnych specjalistów. To także model organizacji konsultacji i leczenia przypisujący odpowiedzialności za efekt leczenia jednemu ośrodkowi a często jednemu lekarzowi nadzorującemu leczenie co oznacza, że w przypadku ew. powikłań lub konieczności dalszego rozszerzonego leczenia możliwe jest jego kontynuowanie w wybranej placówce, która przejmuje tę odpowiedzialności jako fundamentalne zobowiązanie względem pacjenta.

 

Przekonanie o zbyt wysokiej cenie leczenia za granicą

 

Leczenie w wielu prywatnych klinikach w Polsce wiąże się z dużymi kosztami – w przypadku operacji, cena za konsultacje, diagnostykę, operacje oraz rehabilitację może wykraczać poza 20 tysięcy złotych. Dla większości z nas jest to nieosiągalna cena.

Jednakże musimy pamiętać o tym, że lecząc się za granicą na koszt NHS, NHS zwróci nam koszty leczenia aż do wysokości wyceny tego leczenia przez NHS. Z uwagi na różnicę w kosztach leczenia w Anglii i w Polsce (także w systemie prywatnym), z naszego doświadczenia wynika, że znakomita większość pacjentów otrzymuje całościową refundację kosztów leczenia. Oznacza to, że Dyrektywa daje pacjentom dostęp do leczenia w prywatnych, nowoczesnych klinikach, na które normalnie nie byłoby pacjentów stać.

Zdajemy sobie sprawę, że nawet z późniejszą refundacją, wydanie jednorazowo dziesiątek tysięcy złotych dla wielu osób może być problemem. Dlatego Med4EU oferuje pożyczki na leczenie, które spłacane są później z pieniędzy z refundacji z NHS.

 

Brak pewności co do refundacji kosztów leczenia

Samodzielne organizowanie leczenia w prywatnych klinikach w Polsce z gwarancją zwrotu kosztów z NHS to dość ryzykowne przedsięwzięcie. Wymaga przede wszystkim świetnej orientacji w procedurach– ich niedostateczna znajomość może okazać się kosztowna i sprawić, że cały wysiłek Ci się nie opłaci.

Jednak nawet znając niuanse procesu leczenia zagranicznego i zdobywania refundacji, musisz mieć czas, by wszystko należycie przygotować. Uzyskać informację z NHS dotyczącą wysokości kosztów leczenia, wybrać wiarygodną klinikę, wreszcie dopilnować, by dokumentacja medyczna była kompletna i wyczerpująco sporządzona.

To duże obciążenie dla kogoś, czyją główną troską jest uzyskać szybką i profesjonalną pomoc medyczną.

Co w takim razie możesz zrobić? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystać z pomocy doświadczonych ośrodków wyspecjalizowanych w organizowaniu leczenia transgranicznego. Wyręczą Cię w zajmowaniu się żmudnymi procedurami i zapewnią dostęp do sprawdzonych placówek medycznych oraz zwrot kosztów leczenia z NHS.

W końcu co ważne, jako Med4EU, zapewniamy skuteczny proces refundacji poniesionych kosztów leczenia i rzetelne informowanie pacjentów o przysługujących im prawach w tym zakresie na każdym etapie leczenia, jak również pomoc w pozyskaniu brakującego finansowania kosztów leczenia które spłacone będzie wpływem z refundacji.

Istotnym elementem uzupełniającym jest fakt, że w zakresie naszej odpowiedzialności jest również skompletowanie dokumentacji medycznej wystawianej przez polskie placówki i jej tłumaczenie w formie raportu do NHS na język angielski z możliwością wykorzystania jej przez pacjenta w przypadku decyzji o dalszym leczeniu w Anglii.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowi z info@med4eu.com 

No Comments

Post a Comment