Tabela opłat

Koordynacja od strony administracyjnej czynności niezbędnych do uzyskania refundacji kosztów leczenia.

Opłata administracyjna – dotycząca koordynacji procesu refundacji poniesionych kosztów leczenia

Wartość opłaty (brutto): 600 PLN

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do danego etapu leczenia

 

Uwagi: Do potrącenia z success fee

Opłata success fee – za skuteczne przeprowadzenie procesu refundacji kosztów leczenia przez Med4EU

Wartość opłaty (brutto): 25% sumy wartości refundacji, nie mniej niż opłata administracyjna

 

Tryb wnoszenia opłaty: Obciążenie Pacjenta po potwierdzeniu wysokości refundacji przez NHS

 

Uwagi: Z opłaty za sukces odliczona będzie opłata administracyjna (opisana powyżej).

Przykład

Pacjent Med4EU poddał się konsultacjom lekarskim, diagnostyce medycznej i zabiegowi operacyjnemu. Koszty konsultacji i diagnostyki wyniosły 1000zł, a koszty zabiegu operacyjnego i hospitalizacji wyniosły 5000zł, zatem pacjent ubiega się o refundację 6000zł.

 

Zanim Med4EU przystąpi do przygotowania wniosku o refundację, pacjent płaci 600zł opłaty administracyjnej. Po sukcesie rozliczenia refundacji, z opłaty za sukces (25% wartości sumy refundacji, w tym wypadku 1500zł) odejmowana jest wcześniej pobrana opłata administracyjna i pacjent dopłaca 900zł. W sumie Med4EU pobiera od pacjenta 1500zł.

Koszty tłumczenia z języka polskiego na język angielski dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia standardowego (1 800 znaków ze spacjami)

Rodzaj dokumentacji: Dokumentacja finansowa: np. faktury, wyciągi, paragony, wyceny, kosztorysy

 

 

 

Cena (netto): 25 zł/ stronę

Strona rozliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego (1 800 znaków ze spacjami)

Rodzaj dokumentacji: Dokumentacja medyczna: np. opisy wizyt, opisy badań diagnostycznych, epikryzy, rozpoznania, raporty i zalecenia medyczne

 

 

Cena (netto): 50 zł/ stronę