Tabela opłat

Dla zleceń pochodzących z sieci szpitali obsługiwanych przez Med4EU i dla procedur koordynowanych przez Med4EU

Koordynacja od strony administracyjnej czynności niezbędnych do uzyskania refundacji kosztów leczenia.

Opłata administracyjna – dotycząca rozliczenia konsultacji i diagnostyki

Wartość opłaty (brutto): 300 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do danego etapu leczenia

 

Uwagi: Do potrącenia z success fee

Opłata administracyjna – dotycząca rozliczenia łącznie konsultacji, diagnostyki i zabiegu/operacji

Wartość opłaty (brutto): 500 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do danego etapu leczenia

 

Uwagi: Do potrącenia z success fee

Opłata administracyjna – dotycząca rehabilitacji

Wartość opłaty (brutto): 200 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do danego etapu leczenia

 

Uwagi: Do potrącenia z success fee

Przeprowadzenie procesu refundacji kosztów leczenia

Success fee

Wartość opłaty (brutto): 15% sumy wartości refundacji, nie mniej niż opłata administracyjna

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Obciążenie Pacjenta po potwierdzeniu wysokości refundacji przez NHS

 

Uwagi: Z opłaty za sukces odliczona będzie opłata administracyjna (opisana powyżej).

Przykład

Pacjent Med4EU poddaje się diagnostyce w jednym ze szpitali partnerskich Med4EU pod kątem konfliktu udowo-panewkowego. Koszty diagnostyki i konsultacji to 3500 zł. Zanim Med4EU przystąpi do przygotowywania wniosku, pacjent płaci 500zł opłaty administracyjnej. Po sukcesie rozliczenia refundacji, z opłaty za sukces pobieranej przez Med4EU (15% sumy wartości refundacji, w tym wypadku 525zł) odejmowana jest wcześniej pobrana opłata administracyjna (500zł) i pacjent dopłaca tylko 25zł. W sumie Med4EU pobiera od pacjenta 525zł.

Dla zleceń pochodzących z poza sieci szpitali obsługiwanych przez Med4EU i dla procedur niekoordynowanych przez Med4EU

Koordynacja od strony administracyjnej czynności niezbędnych do uzyskania refundacji kosztów leczenia.

Opłata administracyjna – dotycząca rozliczenia konsultacji i diagnostyki

Wartość opłaty (brutto): 400 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do danego etapu leczenia

 

Uwagi: Do potrącenia z success fee

Opłata administracyjna – dotycząca rozliczenia łącznie konsultacji, diagnostyki i zabiegu/operacji

Wartość opłaty (brutto): 600 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do danego etapu leczenia

 

Uwagi: Do potrącenia z success fee

Opłata administracyjna – dotycząca rehabilitacji

Wartość opłaty (brutto): 300 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do danego etapu leczenia

 

Uwagi: Do potrącenia z success fee

Przeprowadzenie procesu refundacji kosztów leczenia

Success fee

Wartość opłaty (brutto): 15% sumy wartości refundacji, nie mniej niż opłata administracyjna

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Obciążenie Pacjenta po potwierdzeniu wysokości refundacji przez NHS

 

Uwagi: Z opłaty za sukces odliczona będzie opłata administracyjna (opisana powyżej).

Przykład

Pacjent Med4EU poddał się diagnostyce poza siecią partnerskich szpitali Med4EU. Koszty diagnostyki i konsultacji wyniosły 3500 zł. Zanim Med4EU przystąpi do przygotowywania wniosku, pacjent płaci 400zł opłaty administracyjnej. Po sukcesie rozliczenia refundacji, z opłaty za sukces pobieranej przez Med4EU (15% sumy wartości refundacji, w tym wypadku 525zł) odejmowana jest wcześniej pobrana opłata administracyjna i pacjent dopłaca tylko 125zł. W sumie Med4EU pobiera od pacjenta 525zł.

Koszty tłumaczeń z języka polskiego na język angielski dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku

Strona rozliczeniowa tłumaczenia standardowego (1 800 znaków ze spacjami)

Rodzaj dokumentacji: Dokumentacja finansowa: np. faktury, wyciągi, paragony, wyceny, kosztorysy

 

 

Cena (netto): 20 zł/ stronę

Strona rozliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego (1 800 znaków ze spacjami)

Rodzaj dokumentacji: Dokumentacja medyczna: np. opisy wizyt, opisy badań diagnostycznych, epikryzy, rozpoznania, raporty i zalecenia medyczne

 

 

Cena (netto): 40 zł/ stronę