Tabela opłat

Dla zleceń pochodzących z sieci szpitali obsługiwanych przez Med4EU i dla procedur koordynowanych przez Med4EU

PROCEDURY AMBULATORYJNE

Koordynacja od strony administracyjnej czynności niezbędnych do uzyskania refundacji kosztów procedur ambulatoryjnych (konsultacje, badania laboratoryjne, badnia diagnostyczne). Przygotowanie wniosku o refundacje kosztów leczenia do NHS. Przeprowadzenie procedury refundacji w NHS.

Opłata administracyjna

Wartość opłaty: 300 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do danego etapu leczenia

Opłata za sukces związany z uzyskaniem refundacji

Wartość opłaty: 10% sumy wartości refundacji (nie mniej niż 300 zł), minus pobrana opłata za administracyjna

 

Tryb wnoszenia opłaty: Obciążenie Pacjenta po potwierdzeniu refundacji przez NHS

Przykład

Pacjent Med4EU poddaje się diagnostyce w jednym ze szpitali partnerskich Med4EU pod kątem konfliktu udowo-panewkowego. Koszty diagnostyki i konsultacji to 3500 zł. Zanim Med4EU przystąpi do przygotowywania wniosku, pacjent płaci 300zł opłaty administracyjnej. Po sukcesie rozliczenia refundacji, z opłaty za sukces pobieranej przez Med4EU (10% sumy wartości refundacji, w tym wypadku 350zł) odejmowana jest wcześniej pobrana opłata administracyjna i pacjent dopłaca tylko 50zł. W sumie Med4EU pobiera od pacjenta 350zł.

PROCEDURY ZABIEGOWE I OPERACYJNE

Koordynacja od strony administracyjnej czynności niezbędnych do uzyskania refundacji kosztów procedur zabiegowych i operacyjnych. Przygotowanie wniosku o refundację do NHS. Przeprowadzenie procedury refundacji w NHS.

Opłata administracyjna

Wartość opłaty: 500 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystapieniem do danego etapu leczenia

Opłata za sukces związany z uzyskaniem refundacji procedur zabiegowych i operacyjnych

Wartość opłaty: 10% sumy wartości refundacji, nie mniej niż 500 zł – dla wartości refundacji do 10.000 zł

 

–dodatowo 8% od nadwyżki refundacji w przedziale 10.000 zł – do 20.000 zł

 

–dodatkowo 6% od nadwyżki refundacjiw przedziale 20.000 zł – do 30.000 zł

 

–dodatkowo 4% od nadwyżki refundacjiw przedziale 30.000 zł – do 40.000 zł

 

–dodatkowo 2% od nadwyżki refundacji przekraczającej 40.000 zł

 

Od opłaty za sukces odejmowana jest wcześniejsza opłata administracyjna

 

Tryb wnoszenia opłaty: Obciążenie Pacjenta po potwierdzeniu refundacji przez NHS

Przykład

Pacjent Med4EU planuje poddaje się artroskopii biodra w jednym ze szpitali partnerskich Med4EU. Koszt operacji to 15.000 zł. Przed poddaniem się operacji, pacjent płaci 500 zł opłaty administracyjnej. Opłata ta pokrywa koszty pierwszej aplikacji do NHS z zapytaniem o wycenę leczenia (a co za tym idzie, górnej granicy refundacji) oraz finalnej aplikacji o zwrot kosztów leczenia. Po zakończonym leczeniu, w przypadku uzyskania refundacji na poziomie 15.000 zł opłata za sukces wynosi 10% z 10.000 zł i 8% z 5.000 zł, co daje 1400 zł. Z opłaty za sukces pobieranej przez Med4EU odejmowana jest wcześniej pobrana opłata administracyjna i pacjent dopłaca tylko 900zł. W sumie Med4EU pobiera od pacjenta 1400zł.

PROCEDURY REHABILITACYJNE

Koordynacja od strony administracyjnej czynności niezbędnych do uzyskania refundacji kosztów procedur rehabilitacyjnych. Przygotowanie wniosku. Przeprowadzenie procedury refundacji w NHS.

Opłata administracyjna

Wartość opłaty: 200 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do danego etapu leczenia

Opłata za sukces związany z uzyskaniem refundacji

Wartość opłaty: 10% sumy wartości refundacji (nie mniej niż 200 zł), minus pobrana opłata za administracyjna

 

Tryb wnoszenia opłaty: Obciążenie Pacjenta po potwierdzeniu refundacji przez NHS

Dla zleceń pochodzących z poza sieci szpitali obsługiwanych przez Med4EU i dla procedur niekoordynowanych przez Med4EU.

PROCEDURY AMBULATORYJNE

Przygotowanie wniosku o refundacje kosztów procedur ambulatoryjnych (konsultacje, badania laboratoryjne, diagnostyka) na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta. Przeprowadzenie procedury refundacji w NHS.

Opłata za przygotowanie wniosku

Wartość opłaty: 400 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystapieniem do przygotowywania wniosku.

Opłata za sukces związany z uzyskaniem refundacji

Wartość opłaty: 15% sumy wartości refundacji (nie mniej niż 400 zł), minus pobrana opłata za złożenie wniosku

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Obciążenie Pacjenta po potwierdzeniu refundacji przez NHS

Przykład

Pacjent Med4EU poddał się diagnostyce poza siecią partnerskich szpitali Med4EU. Koszty diagnostyki i konsultacji wyniosły 3500 zł. Zanim Med4EU przystąpi do przygotowywania wniosku, pacjent płaci 400zł opłaty za przygotowanie wniosku. Po sukcesie rozliczenia refundacji, z opłaty za sukces pobieranej przez Med4EU (15% sumy wartości refundacji, w tym wypadku 525zł) odejmowana jest wcześniej pobrana opłata administracyjna i pacjent dopłaca tylko 125zł. W sumie Med4EU pobiera od pacjenta 525zł.

PROCEDURY ZABIEGOWE I OPERACYJNE

Przygotowanie wniosku na podstawie dokumentów dostarczonych przez Pacjenta. Przeprowadzenie procedury refundacji w NHS.

OPCJA PIERWSZA: Opłata za przygotowanie zapytaniem o maksymalny poziom dopuszczalnej refundacji przy danym skierowaniu operacyjnym.

Wybierając tę opcję, pacjent nie płaci później opłaty za przygotowanie wniosku refundacyjnego.

 

Wartość opłaty: 600 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystapieniem do przygotowywania wniosku (miesiąc przed zabiegiem)

OPCJA DRUGA: Opłata za przygotowanie wniosku refundacyjnego dotyczącego procedur zabiegowych i operacyjnych (bez wcześniejszego potwierdzenia kwoty refundacji)

Wartość opłaty: 600 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystapieniem do przygotowywania wniosku (po zabiegu)

Opłata za sukces związany z uzyskaniem refundacji procedur zabiegowych i operacyjnych

Wartość opłaty: 15% sumy wartości refundacji, nie mniej niż 600 zł – dla wartości refundacji nie przekraczających do 10.000 zł

 

– dodatowo 13% od nadwyżki refundacji w przedziale 10.000 zł – do 20.000 zł

 

–dodatkowo 11% od nadwyżki refundacjiw przedziale 20.000 zł – do 30.000 zł

 

–dodatkowo 9% od nadwyżki refundacjiw przedziale 30.000 zł – do 40.000 zł

 

–dodatkowo 7% od nadwyżki refundacji przekraczającej 40.000 zł

 

Od opłaty za sukces odejmowana jest wcześniejsza opłata za przygotowanie wniosku.

 

Tryb wnoszenia opłaty: Obciążenie Pacjenta po potwierdzeniu refundacji przez NHS

Przykład

Pacjent Med4EU planuje poddanie się artroskopii biodra poza siecią szpitali partnerskich Med4EU. Koszt operacji to 15.000 zł. Pacjent chce potwierdzić poziom refundacji przez poddaniem się operacji. Zanim Med4EU przystąpi do przygotowywania wniosku,  pacjent płaci 600zł opłaty za przygotowanie wniosku. W tym scenariuszu pacjent nie płaci dodatkowej opłaty za przygotowywanie wniosku o refundację. Po zakończonym leczeniu, w przypadku uzyskania refundacji na poziomie 15.000 zł opłata za sukces wynosi 15% z 10.000 zł i 13% z 5.000 zł, co daje 2150 zł. Z opłaty za sukces pobieranej przez Med4EU odejmowana jest wcześniej pobrana opłata administracyjna i pacjent dopłaca tylko 1550zł. W sumie Med4EU pobiera od pacjenta 2150zł.

PROCEDURY REHABILITACYJNE

Przygotowanie wniosku o refundacje kosztów procedur rehabilitacyjnych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta. Przeprowadzenie procedury refundacji w NHS.

Opłata za przygotowanie wniosku

Wartość opłaty: 300 PLN

 

 

Tryb wnoszenia opłaty: Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosku

Opłata za sukces związany z uzyskaniem refundacji

Wartość opłaty: 15% sumy wartości refundacji (nie mniej niż 300 zł), minus pobrana opłata za przygotowanie wniosku

 

Tryb wnoszenia opłaty: Obciążenie Pacjenta po potwierdzeniu refundacji przez NHS