Rejestracja w systemie Med4EU

Bardzo się cieszymy, że chcesz rozpocząć aplikacji o refundację za pośrednictwem Med4EU.

Co oznacza rejestracja w naszym systemie?

Rejestrując się w naszym systemie zawierasz z nami umowę na organizację leczenia. Zapoznaj się z treścią Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz Ogólnymi Warunkami Umowy.

Dlaczego rejestracja w panelu pacjenta jest wymagana?

Rejestracja jest kluczowym krokiem we współpracy Med4EU z pacjentami, ponieważ nasz panel pacjenta pozwala zmaksymalizować bezpieczeństwo ochrony danych, dzięki czemu możemy wymieniać się z pacjenami poufnymi informacjami oraz dokumentami medycznymi.

Sama rejestracja nie oznacza konieczności zapłacenia opłaty administracyjnej. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn postanowisz nie kontynuować z nami współpracy, nie martw się – zerwanie umowy zawartej poprzez rejestrację nie będzie miało żadnych negatywnych skutków.

Kluczowe założenia współpracy z Med4EU.

Med4EU nie oferuje usług medycznych

Zajmujemy się administracyjną stroną procesu aplikacji o refundację kosztów leczenia odbytego za granicą z NHS. 

Med4EU zajmuje się obsługą procesu uzyskiwania refundacji kosztów leczenia za granicą z NHS

Med4EU zajmuje się przygotowywaniem wniosków o refundację i przeprowadzaniem procedury refundacji w NHS w imieniu pacjenta. 

Będziesz musiał(a) dostarczyć nam pewne dokumenty

Będziesz musiał(a) dostarczyć nam dokumenty potwierdzające Twoją rezydenturę w okresie leczenia, informacje dotyczące lekarza pierwszego kontaktu (GP) u którego jesteś zarejestrowany/a oraz numery National Insurance i NHS.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Dokumenty potwierdzające rezydenturę

 

Dokumenty muszą pokrywać okres przed i po leczeniu, a co najmniej jeden z nich musi być datowany na nie więcej niż 3 miesiące przed lub po leczeniu. Część z nich będziesz musiał(a) dostarczyć nam po zakończeniu leczenia.

 

Wymagane są co najmniej dwa oficjalne dokumenty na których widać Twoje imię i nazwisko oraz stały adres zamieszkania.

 

Pierwszy dokument to wyciąg bankowy pokazujący płatności w Anglii przed i po dacie leczenia.

Drugi dokument to na przykład:

 

–Rachunek council tax

–Rachunek za wodę, gaz lub elektryczność

–Dokument podatkowy (tax assessment, statement of account, notice of coding), z wykluczeniem formularzy P45 i P60

–Oficjalny list z funduszu świadczeń socjalnych potwierdzający prawo do świadczeń lub emerytury/renty.

 

Jeśli nie masz dostępu do wyciągu z konta bankowego, będziesz musiał/a dostarczyć trzy dokumenty – co najmniej jeden z powyższej listy oraz dwa z następującej listy:

–Prawo jazdy

–Rachunek za telefon stacjonarny

–Rachunek za telefon komórkowy

–Kontrakt mieszkaniowy

–List od prawnika potwierdzający zakup nieruchomości

–Odcinek wypłaty (jeśli widnieje na nim Twój aktualny adres zamieszkania)

–List z NHS

–List od pracodawcy

Niektóre dokumenty potwierdzające rezydenturę będą musiały być dostarczone po zakończonym leczeniu

Aby uzyskać refundację kosztów leczenia, będziesz musiał(a) dostarczyć nam wybrane dokumenty potwierdzające rezydenturę po zakończonym procesie leczenia. To czy i jak szybko uzyskasz refundację zależy od tego czy i jak szybko wyślesz nam komplet dokumentów.

Pacjent płaci za leczenie, a NHS refunduje koszty

W ramach dyrektywy UE, pacjent sam płaci za leczenie, a potem otrzymuje zwrot kosztów od NHS. 

Nasze opłaty

Med4EU pobiera dwa rodzaje opłat: opłatę administracyjną i opłatę za sukces refundacji. Z kwoty opłaty za sukces odejmujemy pobraną wcześniej opłatę administracyjną. Więcej informacji znajdziesz w Tabeli Opłat.

Kiedy pobieramy opłaty

Po rejestracji w naszym systemie ale przed rozpoczęciem współpracy, Med4EU pobiera od pacjenta opłatę administracyjną. Po uiszczeniu przez pacjenta opłaty, Med4EU zajmuje się administracyjną stroną procesu leczenia i aplikacji o refundację jego kosztów z NHS. Opłata za sukces pobierana jest w momencie uzyskania od NHS potwierdzenia kwoty refundacji. Od opłaty za sukces odejmowana jest opłata administracyjna. Więcej informacji znajdziesz w Tabeli Opłat.

Rejestrując się zawierasz z nami umowę

Zapoznaj się z treścią Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz Ogólnymi Warunkami Umowy. Oba dokumenty zawierają ważne informacje. Do rejestracji w naszym systemie niezbędne jest żebyś wyraził(a) zgodę na ich brzmienie. Rejestrując się w naszym systemie zawierasz z nami umowę na organizację leczenia.