POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Med4EU sp. z o.o. (dalej „Spółka”) jest właścicielem serwisu internetowego www.med4eu.co.uk (zwanych dalej łącznie Serwisem) oraz adresu poczty elektronicznej biuro@med4eu.com. Spółka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Spółkę w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie (np.: przekazywania informacji marketingowych) wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Spółkę. W tych przypadkach podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę a skojarzonych z tymi danymi.
 2. Dane osobowe Użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu z Serwisu, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów Spółki związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów URL używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania Użytkownika, realizacji usług na rzecz Użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji Serwisu.
 3. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy Użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, rejestracji lub realizacji usług.
 4. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Spółki na adres korespondencyjny Med4EU sp. z o.o. ul. Przasnyska 11A/294, 01-756 Warszawa, lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: biuro@med4eu.com. Dane osobowe zostaną usunięte po ustaniu celu ich przetwarzania oraz w przypadku przetwarzanych danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą po złożeniu przez osobę żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Spółka może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli swoim dotychczasowym działaniem naruszył on obowiązujące Regulaminy Serwisu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności za zaistniałe naruszenie.
 6. Spółka nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników stronie trzeciej z zastrzeżeniem:
  a) konieczności udostępnienia lub przekazania danych osobowych w związku z realizacją umowy lub do celów rozliczeniowych albo windykacyjnych, lub
  b) wyrażenia zgody na udostępnienie lub przekazanie danych,
  c) gdy przekazanie lub udostępnienie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.

Zabezpieczenie Serwisu

 1. Systemy przetwarzania danych zabezpieczają technicznie i organizacyjnie poufność, dostępność i integralność danych.
 2. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych otrzymują jedynie właściwie przeszkoleni, upoważnieni i delegowani pracownicy.
 3. Dane pobierane w formularzach kontaktowych chronione są za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Autoryzacja w serwisie

 1. Hasła użytkowników serwisu pozwalające na dostęp do spersonalizowanego zakresu serwisu nie mogą być udostępnianie osobą trzecim. Należy również dochować szczególnej staranności w zachowaniu poufności tych haseł.
 2. Po zakończeniu korzystania z Serwisu konieczne jest wylogowanie i usunięcie ewentualnie zapisanych haseł.

Pliki cookie

 1. W serwisie wykorzystywane są pliki ,,Cookies. – pliki tekstowe, zapisywane z Serwisu lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Zapis tych plików służy zbieraniu danych statystycznych wykorzystania Serwisu, a także polepszeniu jakości użytkowania Serwisu (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają danych osobowych Użytkowników. Pobrane cookies Użytkownik może w usunąć. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej oraz strona portalu wszystkoociasteczkach.pl.

Kontakt

 1. Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności, jak również modyfikacji lub usunięcia danych można kierować na adres: biuro@med4eu.com
 2. Serwis Spółki zawiera odnośniki do innych serwisów internetowych, do których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności w innych serwisach.