Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi celu i sposobie przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania w szczególności, że:Administratorem danych osobowych jest Med4EU sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Warsztatowa 11, 53-014 Wrocław;

–Administratorem Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Gazda, mail: IOD@med4eu.com;

–dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych (reklamowych i marketingowych) trybie połączenia telefonicznego lub wiadomości elektronicznej lub sms z wykorzystaniem adresu email lub numeru telefonu na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

–dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;

–osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

–osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) / od 25.05.2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

–podanie danych osobowych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się lub zaoferowania usługi;

–podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.