Dostępne ścieżki leczenia w ramach medycyny transgranicznej UE

Analiza dostępnych ścieżek leczenia za granicą na koszt NHS

Co wpływa na decyzje pacjentów w zakresie wyboru miejsca leczenia, lekarza, szpitala czy modelu opieki i jej finansowania?

 

Niewielu z nas może sobie pozwolić na w pełni prywatną opiekę medyczną, tym bardziej, że koszty leczenia rosną z wiekiem i po 65 roku życia są 5-8 razy wyższe niż te dotyczące osób poniżej 40 roku życia.  Finalnie zwykle skazani jesteśmy na publiczną opiekę zdrowotną finansowaną poprzez powszechne ubezpieczenie zdrowotne czy inne analogiczne systemy, szczególnie jeśli w grę wchodzi leczenie specjalistyczne czy szpitalne.

 

Czy jednak ta opieka musi kojarzyć się z ograniczeniami w dostępie do specjalistycznego leczenia?
Czy przysługuje nam prawo do wyboru lekarza i szpitala spełniającego nasze oczekiwania?
Czy jako obywatele Unii Europejskiej możemy podjąć leczenia w dowolnym miejscu, w tym w innym kraju członkowskim UE?
Jakie warunki musimy spełnić, aby uzyskać satysfakcjonujący nas serwis?
Czy leczenie za granicą wymaga zgody naszego funduszu zdrowia lub innej instytucji w kraju, w którym mieszkamy?Czy przysługuje nam i w jakiej wysokości oraz na jakich warunkach refundacja lub pokrycie kosztów leczenia?

 

Poznanie odpowiedzi na powyższe pytania może pomóc w wyborze optymalnej ścieżki leczenia lub opieki medycznej, istotnie wpływając na nasz stan zdrowia i satysfakcję z jakości uzyskanych usług medycznych.  Ze względu na wiele potencjalnych rozwiązań i wynikających z nich uwarunkowań, niezbędne jest bazowanie na faktach i wiedzy, a nie na niesprawdzonych opiniach czy poglądach przeczytanych w internecie.

 

Dokonaliśmy analizy dostępnych ścieżek leczenia w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej i rozwiązań przyjętych w poszczególnych krajach UE. Uważamy, że dostępne ścieżki medycy transgranicznej bardzo wzbogacają prawa pacjentów, a w znacznej części przypadków stanowić mogą godną polecenia alternatywę czy uzupełnienie oferując lepsze czy niedostępne w podstawowym systemie rozwiązania.

 

Dwie ścieżki, które zostały przez nas przeanalizowane, to leczenie na podstawie Dyrektywy Transgranicznej UE oraz tzn. Ścieżka S2.

 

Więcej informacji na temat Dyrektywy oraz Ścieżki S2 znajdą Państwo na:

–Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=PLtzw. ścieżka S2) oraz

–Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej z dnia 9 marca 2011 r. (zwana dalej Dyrektywą Transgraniczną).

 

Dyrektywa Transgraniczna vs Ścieżka S2

 

Podstawowe różnice we wskazanych ścieżkach leczenia za granicą w odniesieniu do kilku wybranych zagadnień prezentuje poniższe zestawienie:

 

lp Zagadnienie Ścieżka S2 Dyrektywa Transgraniczna
1. Zakres świadczeń medycznych objęty regulacją Wyłącznie leczenie planowane Leczenie planowane oraz nagłe przypadki
2. Czy wymagana jest zgoda dotycząca leczenia za granicą wystawiona przez system zdrowotny z kraju pacjenta Tak w każdym przypadku W niektórych krajach UE EEA zgoda w ogóle nie jest wymagana (np. Holandia, Szwecja, Norwegia)

w części wymagana jest jedynie w przypadku wysokospecjalistycznych procedur szpitalnych (np. Anglia)

w pozostałych krajach części krajów UE zgoda jest wymagana dla leczenia szpitalnego (np. Polska)

3. Podmioty medyczne mogące świadczyć usługi w ramach danej regulacji Jedynie te mające umowę z publicznym funduszem zdrowia Prywatne podmioty medyczne jak i te mające umowę z publicznym funduszem zdrowia
4. Model płatności za usługę i jej rozliczenia Pacjent nie płaci za usługę w szpitalu – jej koszt rozliczany jest pomiędzy systemami zdrowotnymi Pacjent zobowiązany jest opłacić koszty leczenia a następnie przysługuje mu refundacja maksymalnie do poziomu wyceny analogicznego świadczenia w kraju zamieszkania
5. Prawo do refundacji kosztów leczenia za granicą poniesionych w przeszłości Nie dotyczy Pacjentom z Anglii przysługuje prawo do refundacji wydatków poniesionych po 25 października 2013
6. Możliwość wyboru wyższego standardu leczenia Brak takich możliwości przewidzianych regulacją S2 Pacjent posiada prawo wyboru wyższego standardu leczenia w ramach danej jednostki zabiegowej – w takim przypadku zobowiązany będzie jedynie do dopłaty ceny powyżej poziomu przysługującej refundacji
7. Prawo wyboru miejsca leczenia i lekarza Częściowo dostępne w zakresie wyboru ośrodka, istotnie ograniczone w zakresie wyboru lekarza operującego Pełne prawo wyboru miejsca leczenia, a w przypadku placówek prywatnych również wyboru lekarza prowadzącego i operującego

 

Ocena, która ze ścieżek jest lepsza jest sprawą subiektywną, ale w Med4EU zdecydowaliśmy się na promowanie leczenia w ramach Dyrektywy Transgranicznej. Wybraliśmy tę opcję, ponieważ pozwala ona pacjentom na uzyskanie prywatnej opieki medycznej za granicą, podwyższenie jakości usług medycznych, ominięcie kolejek oczekiwania na świadczenia medyczne oraz w większości przypadków, nie wymaga ona wcześniejszej zgody od NHS na leczenie za granicą.

 

W odniesieniu do Polaków mieszkających w Anglii i zamierzających leczyć się w Polsce warto zauważyć również istotne praktyczne różnice wynikające z wyboru ścieżki leczenia w Polsce.

 

Ścieżka S2 w przypadku leczenia w Polsce nie ma sensownego zastosowania, chyba że w przypadku nielimitowanych przez NFZ świadczeń takich jak porody czy kardiochirurgia inwazyjna. Nawet w ramach tych obszarów pacjenta spotkać mogą długie oczekiwania w kolejce na specjalistów konsultujących w ramach kontraktu z NFZ, gdyż ich prawa i ścieżka leczenia jest tożsama z tą jakiej doświadczają pacjenci objęci leczenie w publicznym systemie w ramach NFZ.  Niewątpliwą zaletą ścieżki S2 jest brak konieczności angażowania własnych środków finansowych w leczenie okupione jednak uciążliwym procesem aplikacji o zgodę oraz wątpliwą co do poprawy jakości i dostępności do leczenia migracją pacjenta z publicznego systemu w jednym kraju do publicznego systemu w innym kraju w naszym przypadku Polski.

 

Opinia publiczna a leczenie bez granic

 

Okresowe badania opinii publicznej w krajach członkowskich UE wskazują na istotne niedoinformowanie obywateli Unii na temat przysługujących im praw w zakresie dostępu do leczenia oraz różnic w dostępnych ścieżkach leczenia i konsekwencjach wyboru tej czy innej ścieżki.  Dobitnie pokazuje to niżej załączony wykres wskazujący na zdecydowaną przewagę poglądu o konieczności uzyskania wcześniejszej zgody na leczenie za granicą.

 

W przypadku promowanej przez Med4EU ścieżki objętej Dyrektywą Transgraniczną opinie takie są w zdecydowanej większości nieprawdziwe, a wymagane zezwolenia dotyczą nielicznych procedur wysokospecjalistycznych. Ponadto z naszej praktyki i oficjalnych danych z NHS wynika, że w przypadku wysokospecjalistycznych procedur planowanych do realizacji za granicą z reguły takie zgody są wydawane, a jedynymi istotnymi powodami do odmowy mogą być łatwa i szybka dostępność tego leczenia w kraju lub nieadekwatny do wymaganej specjalistycznej procedury poziom medyczny placówki lub lekarza, w której pacjent zamierza się leczyć.    

 

Wielu pacjentów jest nieświadomych co do przysługującego im prawa refundacji kosztów prywatnego leczenia za granicą. Sytuacja dotyczy nie tylko mieszkających w Anglii Polaków leczących się prywatnie w Polsce, ale również Brytyjczyków masowo wyjeżdżających na leczenie za granicą.      

 

Polecamy Państwa lekturze artykuł w Daily Telegraph omawiający na przykładach poruszane tu zagadnienia.

http://www.telegraph.co.uk/money/consumer-affairs/jump-nhs-queues-get-treatment-abroad-get-nhs-pay/

 

Autor wskazuje tam na skokowo rosnące zainteresowanie leczeniem za granicą wśród Brytyjczyków (sięgające blisko 150 tys. pacjentów leczących się za granicą rocznie) nie idące jednak w parze ze świadomością przysługujących praw w zakresie refundacji.

 

Dane dotyczące liczby osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych za granicą obejmuje zapewne dominującą wciąż grupę pacjentów poszukujących za granicą tańszego leczenia nieobjętego publicznym koszykiem świadczeń gwarantowanych, takich jak leczenie stomatologiczne czy chirurgia plastyczna lub eksperymentalne terapie kliniczne.

 

Niemniej jednak, dynamicznie rośnie również liczba pacjentów leczących się za granicą w zakresach objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a tu wiedza o prawie do refundacji może istotnie wpłynąć na ich sytuację finansową.   

 

Co istotne i zgodne z zapisami dyrektywy, podkreślenia wymaga prawo do refundacji kosztów prywatnego leczenia za granicą, podczas gdy analogiczne prywatne leczenie podejmowane we własnym kraju nie daje prawa do refundacji.    

 

Na końcu dodamy jedynie, że Dyrektywa Transgraniczna działa wstecz – tzn. Pacjenci mogą ubiegać się o refundację kosztów leczenia które już się odbyło.

 

Reasumując, jedną z misji Med4EU jest szerzenie informacji na temat transgranicznej opieki medycznej i edukowanie pacjentów o ich prawach. Według nas, ścieżka leczenia za granicą na koszt NHS, która warta jest najwięcej uwagi, to ścieżka doprecyzowana w zapisach Dyrektywy Transgranicznej. Pozwala ona na podwyższenie jakości leczenia, ominięcie kolejek i leczenie się na własnych warunkach – tzn w wybranych przez nas klinikach, przez wybranych lekarzy, w dogodnym terminie. Jest to również ścieżka, którą obsługujemy w ramach naszych usług. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania co do procesu leczenia za granicą lub jego refundacji, prosimy o kontakt z info@med4eu.com

115 komentarzy
 • Kevin David best video

  23 marca, 2020 at 8:36 am

  I am really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility issues? A couple of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this problem?

 • Vikki Burdzel

  6 czerwca, 2020 at 4:02 pm

  I just want to say I am just new to weblog and seriously loved this web-site. Very likely I’m planning to bookmark your site . You definitely have tremendous writings. Appreciate it for sharing with us your website page.

 • click here!

  10 czerwca, 2020 at 10:15 am

  An additional issue is really that video gaming has become one of the all-time main forms of recreation for people of all ages. Kids play video games, and adults do, too. Your XBox 360 is one of the favorite video games systems for many who love to have hundreds of games available to them, plus who like to relax and play live with people all over the world. Thanks for sharing your opinions.

 • Arletta Guitreau

  10 czerwca, 2020 at 4:08 pm

  This vibe is inexpensive, powerful, and easy to carry. Also, it is pretty durable and even water resistant. And it is a good item for beginners because it is small and discreet. I actually keep one on the coffee table in my living room and offer free massages to my female guests Another good idea is to put it in your pocket and turn it on while dancing. Then if you dance close your partner feels the vibrations!

 • John Deere Diagnostic and Test Manuals

  10 czerwca, 2020 at 7:44 pm

  Glad to be one of the visitors on this awe inspiring web site : D.

 • fashion urban tv

  12 czerwca, 2020 at 1:05 am

  I like looking through an article that can make people think. Also, thanks for allowing for me to comment.

 • Fulfil and graphic design

  12 czerwca, 2020 at 3:47 am

  Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 • Who was I in my past lives?

  12 czerwca, 2020 at 5:11 am

  Do you believe in your past life? Do you think is reincarnation real?

 • SmartestSeller

  12 czerwca, 2020 at 6:57 am

  Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 • old cracked journal

  12 czerwca, 2020 at 9:07 am

  I blog often and I genuinely thank you for your content. The article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 • san antonio international shipping

  12 czerwca, 2020 at 12:42 pm

  Everything is very open with a clear clarification of the challenges. It was really informative. Your website is very helpful. Thanks for sharing.

 • retro coffee maker

  13 czerwca, 2020 at 5:15 am

  Spot on with this write-up, I seriously think this site needs far more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!

 • Slot Online 24 Jam

  13 czerwca, 2020 at 8:47 am

  I have observed that in the world these days, video games are classified as the latest trend with kids of all ages. Often times it may be unattainable to drag your kids away from the games. If you want the best of both worlds, there are lots of educational gaming activities for kids. Interesting post.

 • silicone baking mats

  15 czerwca, 2020 at 12:08 am

  I used to be able to find good info from your articles.

 • silicone baking mats

  15 czerwca, 2020 at 5:25 am

  You are so interesting! I don’t think I’ve read a single thing like that before. So good to discover someone with unique thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality.

 • d.j. malsta

  15 czerwca, 2020 at 11:24 am

  This excellent website truly has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 • Light bar

  16 czerwca, 2020 at 7:46 pm

  This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read article!

 • love

  17 czerwca, 2020 at 1:18 am

  You’re so cool! I don’t think I’ve truly read through a single thing like this before. So nice to discover somebody with a few genuine thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with some originality.

 • T-shirts

  20 czerwca, 2020 at 5:09 am

  Next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I really believed you would have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 • crypto pump and dump

  20 czerwca, 2020 at 7:03 am

  FreeSpinner will help you getting the results you deserve.

 • MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888.

 • You Can Print

  21 czerwca, 2020 at 5:29 am

  You ought to be a part of a contest for one of the best sites on the net. I will recommend this website!

 • Zenobia Scamehorn

  21 czerwca, 2020 at 10:05 am

  I just have to notify you that I am new to putting up a blog and pretty much enjoyed your site. Very possible I am most likely to bookmark your blog post . You indeed have extraordinary article content. Truly Appreciate it for share-out with us all of your internet site article

 • Melita Bidding

  21 czerwca, 2020 at 12:41 pm

  I simply want to inform you that I am new to blog posting and incredibly loved your work. Very possible I am inclined to bookmark your blog post . You simply have outstanding article materials. Love it for sharing with us your own web report

 • Fyers Demat Account

  22 czerwca, 2020 at 12:18 am

  Right here is the right blog for everyone who really wants to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that’s been written about for ages. Great stuff, just wonderful.

 • https://tinyurl.com/rsacwgxy g

  22 czerwca, 2020 at 3:36 am

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any
  attention-grabbing article like yours. It is pretty value enough for me.
  Personally, if all website owners and bloggers made good content material as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 • Wedding

  22 czerwca, 2020 at 5:03 am

  Spot on with this write-up, I actually think this site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the info.

 • sellefied

  22 czerwca, 2020 at 9:54 am

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this. And he actually ordered me lunch because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your web site.

 • Royce Tolentino

  22 czerwca, 2020 at 3:11 pm

  It’s mostly extremely difficult to find well-aware individuals on this issue, then again you seem like you realize the things you’re writing about! Thank You

 • słowa kluczowe pozycjonowanie

  23 czerwca, 2020 at 4:52 pm

  Someone necessarily lend a hand to make critically posts I’d state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to create this particular publish amazing. Wonderful job!

 • ufa888a

  24 czerwca, 2020 at 2:54 am

  Right here is the right web site for anybody who really wants to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been written about for decades. Wonderful stuff, just great.

 • cars

  24 czerwca, 2020 at 4:23 am

  May I simply just say what a comfort to find someone that really knows what they are talking about over the internet. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More people have to check this out and understand this side of the story. I was surprised you aren’t more popular since you surely have the gift.

 • pozycjonowanie wrocław

  24 czerwca, 2020 at 7:44 am

  Just a smiling visitor here to share the love (:, btw great style .

 • pozycjonowanie stron kraków

  24 czerwca, 2020 at 11:19 pm

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 • how to buy viagra without a prescription

  25 czerwca, 2020 at 1:48 am

  There are some fascinating points in this short article but I don?t recognize if I see all of them center to heart. There is some credibility but I will certainly take hold viewpoint till I check out it additionally. Good write-up, thanks as well as we desire much more! Contributed to FeedBurner also

 • buy spice online

  25 czerwca, 2020 at 2:28 am

  May I just say what a comfort to uncover a person that actually knows what they are talking about online. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. More and more people must read this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you definitely have the gift.

 • dog training books

  25 czerwca, 2020 at 4:24 am

  This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read post!

 • Sapid Agency - Seo Services in New York City

  25 czerwca, 2020 at 5:24 am

  Hullo here, just turned out to be receptive to your blogging site through Search engines like google, and found that it is truly educational. I’ll like should you persist this approach.

 • wooyart

  25 czerwca, 2020 at 9:46 am

  It’s hard to find experienced people in this particular topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 • car seat restoration

  25 czerwca, 2020 at 10:52 am

  I used to be able to find good information from your articles.

 • projektowanie stron www gorzów

  25 czerwca, 2020 at 4:37 pm

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for! „…obstacles do not exist to be surrendered to, but only to be broken.” by Adolf Hitler.

 • tinyurl.com

  26 czerwca, 2020 at 5:06 am

  Hiya! Quick question that’s completely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might
  be able to resolve this issue. If you have any recommendations,
  please share. Cheers!

 • strony www gorzów

  26 czerwca, 2020 at 9:15 am

  Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect site.

 • spcuniversity.privatesidesolutions.com

  26 czerwca, 2020 at 10:28 am

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

 • tinyurl.com

  26 czerwca, 2020 at 2:42 pm

  Good web site you have here.. It’s hard to find quality writing like
  yours these days. I seriously appreciate individuals like you!
  Take care!!

 • http://tinyurl.com

  26 czerwca, 2020 at 11:48 pm

  Today, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad is now
  broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had
  to share it with someone!

 • Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214.

 • www.wowozs.com

  27 czerwca, 2020 at 4:24 am

  Great post. I will be experiencing a few of these issues as well..

 • cbd oil that works 2020

  27 czerwca, 2020 at 8:05 am

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph
  i thought i could also create comment due to this
  brilliant article.

 • acerbically

  27 czerwca, 2020 at 10:22 am

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx.

 • uae multiple entry visa

  27 czerwca, 2020 at 11:13 am

  Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thank you for supplying these details.

 • pmp certification

  27 czerwca, 2020 at 3:28 pm

  Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx.

 • ver instagram privado

  27 czerwca, 2020 at 7:13 pm

  This is a topic which is near to my heart… Thank you! Where can I find the contact details for questions?

 • cbd oil that works 2020

  27 czerwca, 2020 at 8:50 pm

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as
  you did, the internet will be much more useful than ever
  before.

 • buy instagram followers real

  27 czerwca, 2020 at 10:49 pm

  Hi there, I believe your blog may be having browser compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great site.

 • Best CBD Oil

  28 czerwca, 2020 at 8:41 pm

  Good article! We will be linking to this great content on our website. Keep up the good writing.

 • Sapid Agency - Nyc Seo Company

  29 czerwca, 2020 at 6:00 am

  Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 • find out this here

  29 czerwca, 2020 at 8:14 am

  Hey there, just started to be aware of your webpage through The Big G, and have found that it’s really interesting. I’ll truly appreciate should you continue such.

 • cbd oil that works 2020

  29 czerwca, 2020 at 10:05 am

  It is truly a nice and helpful piece of info.
  I’m satisfied that you just shared this helpful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 • top100arena

  29 czerwca, 2020 at 12:14 pm

  I was more than happy to find this site. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely loved every bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things in your web site.

 • visit this page

  29 czerwca, 2020 at 8:10 pm

  You’ll find it almost impossible to see well-updated viewers on this issue, still you look like you understand those things you’re revealing! Appreciate It

 • CBD Lube

  30 czerwca, 2020 at 9:06 am

  amazing

 • tv offers

  30 czerwca, 2020 at 12:01 pm

  informative

 • xxx videos

  30 czerwca, 2020 at 5:12 pm

  thanks for sharing

 • 우리카지노

  30 czerwca, 2020 at 5:35 pm

  방문해주세요 https://www.wooricasinokorea.com 인터넷카지노

 • Bluetooth Headphones

  30 czerwca, 2020 at 9:33 pm

  bookmarked!!, I like your blog.

 • The Golden Life

  1 lipca, 2020 at 12:50 am

  I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

 • Charms

  1 lipca, 2020 at 3:43 am

  Hello there, I believe your site might be having internet browser compatibility problems. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic site!

 • music

  1 lipca, 2020 at 4:56 am

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Kudos!

 • Create Free Book With Designrr

  1 lipca, 2020 at 6:02 am

  You have made some really good points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 • this contact form

  1 lipca, 2020 at 7:16 am

  After looking at a number of the articles on your web site, I honestly like your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and tell me how you feel.

 • mcdonalds deals 2020

  1 lipca, 2020 at 9:36 am

  Everything is very open with a really clear explanation of the challenges. It was really informative. Your site is extremely helpful. Many thanks for sharing.

 • rr webmail login

  1 lipca, 2020 at 10:22 am

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am having troubles with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to join it. Is there anybody having the same RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 • seriousness of brain tumor

  1 lipca, 2020 at 11:48 am

  There is definately a lot to learn about this subject. I love all the points you made.

 • orthodontist singapore

  1 lipca, 2020 at 1:28 pm

  Your style is very unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 • Click here

  1 lipca, 2020 at 1:38 pm

  Hello there! I just wish to give you a huge thumbs up for the great info you have got right here on this post. I’ll be coming back to your web site for more soon.|

 • best dentist jaipur

  1 lipca, 2020 at 4:39 pm

  Good day! I just wish to offer you a big thumbs up for the great information you’ve got here on this post. I am returning to your website for more soon.

 • Tech

  1 lipca, 2020 at 6:08 pm

  Great site you’ve got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 • Instagram Advertising Agency Dubai

  1 lipca, 2020 at 9:11 pm

  Excellent blog post. I certainly love this site. Continue the good work!

 • liteblue

  1 lipca, 2020 at 11:14 pm

  Excellent post! We are linking to this particularly great article on our site. Keep up the good writing.

 • eye doctor woodbridge

  2 lipca, 2020 at 1:15 am

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the net. I will highly recommend this blog!

 • Exercise Guide

  2 lipca, 2020 at 4:15 am

  Everything is very open with a precise description of the issues. It was truly informative. Your site is very useful. Many thanks for sharing.

 • Porn

  2 lipca, 2020 at 5:54 am

  Hi! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers|

 • Aaron Lal

  2 lipca, 2020 at 5:00 pm

  You ought to take part in a contest for one of the highest quality blogs on the internet. I will recommend this website!|

 • Porn

  2 lipca, 2020 at 11:15 pm

  I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 • Derma Renew side effects

  3 lipca, 2020 at 1:08 am

  A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more about this topic, it may not be a taboo subject but generally people don’t speak about such topics. To the next! Many thanks.

 • newborn baby girl

  3 lipca, 2020 at 5:47 am

  I needed to thank you for this very good read!! I absolutely loved every little bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new things you post…

 • Bitcoin Evolution review

  3 lipca, 2020 at 6:30 am

  Great post. I am experiencing a few of these issues as well..

 • agen slot online

  3 lipca, 2020 at 6:59 am

  I got this site from my buddy who informed me about this web page and at the moment this time I am browsing this site and reading very informative articles or reviews at this place.|

 • 4 week online cna programs

  3 lipca, 2020 at 9:06 am

  Next time I read a blog, I hope that it won’t fail me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I genuinely believed you would have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you were not too busy seeking attention.

 • Grande enquete covid-19

  3 lipca, 2020 at 11:00 am

  Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be interesting to read through content from other authors and practice a little something from their web sites.

 • reformas baños valencia

  3 lipca, 2020 at 4:28 pm

  Very good article! We are linking to this great post on our website. Keep up the good writing.

 • contactos barcelona

  3 lipca, 2020 at 6:49 pm

  I’m very happy to find this web site. I need to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and I have you book-marked to look at new things on your blog.

 • drive

  4 lipca, 2020 at 12:07 pm

  Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 • ppc advertising company

  4 lipca, 2020 at 1:06 pm

  Someone essentially assist to make critically articles I would state. That is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular submit amazing. Fantastic process!|

 • deck cleaning

  4 lipca, 2020 at 1:14 pm

  I really love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my own blog and want to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Cheers!

 • here

  4 lipca, 2020 at 6:03 pm

  I read this paragraph completely regarding the resemblance of most recent and earlier technologies, it’s remarkable article.|

 • old cracked journal

  5 lipca, 2020 at 3:16 pm

  After looking at a number of the blog articles on your website, I honestly like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site too and let me know what you think.

 • Fruity Pebbles Biker Shorts

  5 lipca, 2020 at 9:47 pm

  When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Thank you.

 • bán backlink

  5 lipca, 2020 at 10:16 pm

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your web page.

 • variclear Ingredients side effects

  6 lipca, 2020 at 12:41 am

  Hello there, I do believe your website could possibly be having web browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, great blog!

 • aire acondicionado en zaragoza

  6 lipca, 2020 at 4:25 am

  I absolutely love your website.. Pleasant colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own blog and would like to find out where you got this from or just what the theme is called. Thanks!

 • 바카라사이트

  6 lipca, 2020 at 8:13 am

  good posting https://www.wooricasinokorea.com 우리카지노

 • love baby mammy

  6 lipca, 2020 at 10:14 am

  That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info… Thanks for sharing this one. A must read post!

 • love baby mammy

  6 lipca, 2020 at 1:55 pm

  Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort to generate a good article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

 • ProbioLite website

  6 lipca, 2020 at 3:58 pm

  That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read article.

 • iwc

  6 lipca, 2020 at 10:07 pm

  That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read post.

 • alexmurray

  7 lipca, 2020 at 3:25 pm

  Hello there! This post couldn’t be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 • lo nuong lam banh

  7 lipca, 2020 at 5:12 pm

  I quite like reading a post that can make people think. Also, thanks for allowing for me to comment.

 • PPC Blog

  7 lipca, 2020 at 7:42 pm

  Pretty! This has been an extremely wonderful post. Thank you for providing these details.

 • post utme form 2020/2021

  7 lipca, 2020 at 8:58 pm

  This is the right site for everyone who really wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been discussed for years. Wonderful stuff, just excellent.

 • airline tickets cheap round trip

  7 lipca, 2020 at 11:53 pm

  Good post. I will be experiencing some of these issues as well..

 • posh paradise wellness

  8 lipca, 2020 at 12:58 am

  Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile.

 • content marketing

  8 lipca, 2020 at 2:41 am

  Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little changes that produce the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

 • Surgical technician certification online

  8 lipca, 2020 at 4:14 am

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few people are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my hunt for something regarding this.

Post a Comment